Jak udělat, Jak na to
01.09.2020

Dělat chyby je lidské, ovšem v případě škody způsobené v práci musíme počítat s tím, že zaměstnavatel může požadovat adekvátní náhradu. Ale na kolik vás může jednání z nedbalosti vyjít? S trochou štěstí nepůjde o likvidační částku – nejvýše 4,5násobek vaší průměrné mzdy. Pokud však škodu způsobíte úmyslně, nahradíte ji v plné výši.

Co se musí stát, aby měl zaměstnavatel právo na náhradu?

Aby zaměstnavateli vznikl nárok na náhradu škody, musí k ní dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zároveň musí prokázat příčinnou souvislost mezi vzniklou škodou a porušením pracovních povinností. Povinnost k náhradě škody vzniká pouze v případě splnění všech uvedených předpokladů.

Nedbalost, nebo zlý záměr?

O výši náhrady škody rozhoduje zákoník práce, respektive okolnosti, za kterých ke vzniku škody došlo. Způsobí-li zaměstnanec škodu z nedbalosti – a zaměstnavateli se podaří prokázat všechny skutečnosti, zaplatí náhradu do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku (k výpočtu se používá výše výdělku v době bezprostředně před způsobením škody).

 

Mnohem větší částku zaplatí zaměstnanec, který škodu způsobí úmyslně. Zaměstnavatel může požadovat náhradu v plné výši, a navíc i ušlý zisk. S limitem 4,5násobku platu by neměl počítat ani provinilec, který škodu způsobí v opilosti nebo po zneužití návykových látek. Také za těchto okolností hraje zákon do karet poškozenému zaměstnavateli.

 

Ergo - cena pojisteni 

Jak se před „blbostí“ chránit? Jedině pojištěním

Pokud vás v práci paralyzuje stres z možné škody, kterou byste mohli zaměstnavateli způsobit svou neopatrností, sjednejte si pojištění odpovědnosti zaměstnance. Pojistné ve výši několika set korun za rok za ochranná křídla pojišťovny rozhodně stojí. Široký rozsah pojistné ochrany, nízkou spoluúčast a celosvětovou platnost nabízí například ERGO.